T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP MÜNİF PAŞA İL HALK KÜTÜPHANESİ

Tarihçemiz

Gaziantep’te tarihsel süreç içinde çeşitli kütüphanelerin kurulduğunu biliyoruz. Osmanlı imparatorluğu döneminde, Gaziantep’teki bilgi ihtiyacı,  medrese, cami,  mescit ve tekkelerde kurulan daha çok kitaplık diyebileceğimiz mahiyetteki kütüphaneler tarafından karşılanmıştır. Ayrıca özel şahıslara ait kütüphanelerle ilgili kayıtlarda mevcuttur. Bu dönemin iki önemli kütüphanesi. Zülkadriye medresesi kütüphanesi ve Hüseyin ağa medresesi kütüphanesidir.

Cumhuriyet devriyle, Gaziantep’te Muallimler birliği kütüphanesi, Türk ocağı kütüphanesi ve bazı okul kütüphaneleri kütüphanecilik hizmeti vermişlerdir. 1932 yılında halkevinin kurulmasıyla birlikte halkevi kütüphanesi Gaziantep şehrinin bilgi ihtiyacını karşılamıştır. Halk evlerinin kapatılmasından sonra buradan devredilen kitaplar ve vatandaşların bağışlarıyla gaziler caddesinde Balıklı mescidi olarak olarak kullanılan yerde 1955 yılında halk kütüphanesi kurulmuştur. Şehrin büyümesi, kullanıcı sayısının artması ve, mevcut kütüphane yapısının ihtiyaca cevap verememesinden dolayı 1973 yılında bu gün kullanılan Akyol mahallesindeki yeni binasına taşınmıştır. 2008 yılında önemli bir yenileme geçiren İl Halk Kütüphanesi bugünkü modern haline dönüşmüştür.